Eindelijk fietsknooppunten in Wallonië

Of het te maken heeft gehad met de tweestrijd Vlaanderen versus Wallonië weet ik niet, maar het heeft 20 jaar moeten duren voordat ook het Waalse Gewest het (van oorsprong Vlaamse) Fietsknooppuntensysteem heeft omarmd.

Ik schreef daarover al in juli 2008 een weblog (www.raymondoostwegel.nl/weblog07081.htm).

Misschien waren de Walen wel jaloers op het succes van dit systeem, dat van de Belgische provincie Limburg een “Fietsparadijs” maakte.

Hoe het ook zij, de provincie Luik heeft er nu een te waarderen begin mee gemaakt. Als eerste in een gebied ten zuiden van Luik. Dat netwerk wordt nu stapsgewijs uitgerold en sinds kort (eind oktober 2017) zijn er ook fietsknooppuntenroutes ontworpen ten zuiden van de Voerstreek in het Land van Herve.

Op mijn website vind je veel fietsroutes in dit mooie, rustige en nog onontdekte gebied.
Dat gaat nu misschien wel veranderen…
Maar het is ook in het belang van alle fietsers dat een vergeten streek zich ontwikkelt tot toeristische fietsregio. Het hier en daar belabberde wegdek zal men moeten opknappen voordat men dat kan opnemen in het knooppuntennetwerk. En daar profiteren alle fietsers van.
Op bovenstaande foto is te zien dat de bovenste pijl van KP 7 nog ingevuld moet worden, waarschijnlijk als de betreffende slechte weg is opgeknapt.

Ook de wegkwijnende horeca in het Land van Herve krijgt hierdoor een extra impuls, wat net het verschil kan maken tussen definitief sluiten of open blijven. En dat is ook weer in het belang van de fietsers die naast het landschap ook de streekproducten weten te waarderen.

Kortom, ik juich de komst van het nieuwe Waalse Fietsknooppuntensysteem van harte toe.

Ook omdat ik via dit systeem mooie fietsroutes gemakkelijker kan beschrijven.

Kijk voor een (voorlopige) overzichtskaart van deze nieuwe knooppunten op:

http://www.provincedeliege.be/mobilitedurable/carto/pointsnoeuds en geniet van deze, nu nog, onbedorven regio.

Inmiddels is er ook een verbindingsroute tussen het Vlaamse KP 422 (‘s-Gravenvoeren) en het nieuwe Waalse KP 4 (Warsage) bewegwijzerd. Daarmee is het noordelijke deel van het Waalse knooppuntensysteem al op één plek gekoppeld aan het grote Belgisch-Limburgse netwerk.

N.B. De route tussen KP 47 (Thimister-Clermont) en KP 56 (Plombières) volgt het vroegere spoorlijntje “Ligne 38”. Dit gedeelte is niet verhard en is moeilijk te fietsen als het (lang) geregend heeft. Alleen op een mountainbike is het dan nog te doen.

Raymond Oostwegel

December 2017