Het Heuvelland kleurt rood

 

Twee jaar geleden ben ik met twee andere leden van de Fietsersbond uitgenodigd in een raadsvergadering van de gemeente Gulpen-Wittem. Deze gemeente had de Fietsersbond om advies gevraagd met betrekking tot de aanleg van nieuwe fietspaden langs de doorgaande wegen.

Aan de hand van een presentatie hebben we duidelijk gemaakt dat vrijliggende fietspaden voor fietsers ideaal zijn, maar dat die dan ook door moeten lopen in de bebouwde kommen, anders kunnen zich gevaarlijke situaties voordoen op de plekken waar die fietspaden weer op de rijweg uitkomen. Omdat dit meestal niet te realiseren viel en omdat er op veel plaatsen, o.a. door hoge bermen, geen ruimte was hebben we geadviseerd om als een soort tussenoplossing brede fietsstroken van rood asfalt aan te leggen en de maximum snelheid op die doorgaande wegen terug te brengen tot 60 km/u.

Een extra complicerende factor wordt gevormd bij wegen die steil omhoog of omlaag lopen. Daar zullen snelle fietsers bergaf meestal geen gebruik willen maken van een fietspad en op de rijweg gaan rijden, zeker in bochten en als er langzamere fietsers op het fietspad rijden. Ook voor dat soort trajecten hebben wij fietsstroken geadviseerd.

Vorig jaar hebben wij kunnen constateren dat ons idee (als proef?) is uitgevoerd op de Terpoorterweg tussen Epen en Camerig. Kennelijk zijn die fietsstroken goed bevallen, want tot mijn grote vreugde zijn bijna overal op de doorgaande wegen in de gemeente Gulpen-Wittem brede rode fietsstroken aangebracht van 1.25 m of zelfs 1.40 m breed.

 

    

 

Er is nu al gebleken dat autoverkeer daar minder hard rijdt, omdat de rijbaan tussen de fietsstroken versmald is en ook is al gebleken dat groepen fietsers meestal binnen de fietsstroken blijven. Kortom het comfort en het rijgenot voor fietsers is sterk verbeterd en door de lagere snelheid van het overige verkeer zal ook de veiligheid toenemen. Alleen zal dit laatste nog uit de toekomstige statistieken moeten blijken.

Dus goed nieuws voor de fietsers en misschien ook voor de automobilisten, die zich minder hoeven te ergeren aan wangedrag van sommige fietsgroepen die te veel wegruimte in beslag nemen.

Een compliment aan de gemeente Gulpen-Wittem is hier zeker op zijn plaats.

 

P.S. Heb je als fietser zelf ook een hekel aan het wangedrag van (sommige) andere fietsers en wil je een initiatief steunen om dat tegen te gaan? Maak je dan lid op de website www.ikfietsvriendelijk.nl.

 

Raymond Oostwegel

oktober 2011