Het Heuvelland in opstand (met fietsroute)

Zuid-Limburg, je zal er maar wonen” was jaren geleden de licht satirische slogan om nieuwe bewoners naar onze regio te lokken.
Nu heeft die zin een dubbele lading gekregen want veel Zuid-Limburgers ervaren hoe langer hoe meer overlast van het toerisme. En dat is door de coronapandemie alleen maar erger geworden. Sommigen hebben zelfs spijt dat ze in het weekend in Zuid-Limburg wonen.
Er wordt veel geklaagd over de toegenomen drukte van vooral gemotoriseerd verkeer en groepen wielrenners, maar bovenaan de lijst staat de lawaaioverlast van met name racemotoren. Sommige eigenaren daarvan veranderen moedwillig de uitlaat om nog meer decibellen te kunnen produceren. Hoe meer geluid hoe stoerder geldt er kennelijk in deze groep “macho’s”.
Omdat het tijdens corona moeilijker was om dergelijke tochten in het buitenland te organiseren kwamen er ook meer autorally's, oldtimertochten en ritten op antieke brommers, motoren, tractoren en oude legervoertuigen naar Zuid-Limburg. Allemaal voertuigen die door hun oude motortypes ook nog eens extra vervuilend zijn voor mens en milieu.

Wat is hier tegen te doen om zowel bewoners als ondernemers in het toerisme tevreden te stellen? Geen gemakkelijke opgave!

Maar allerlei groeperingen hebben zich over de problematiek gebogen en proberen voor de nabije toekomst met oplossingen te komen.

Als voorbeelden noem ik:

– De zogenaamde Lijn 50-gemeenten (gelegen aan de oude buslijn 50) t.w. Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals. Zij proberen onderling beter samen te werken om de genoemde problemen het hoofd te bieden.

Een groot samenwerkingsverband van organisaties die een relatie met verkeersveiligheid of fietsen hebben (waaraan ikzelf deelneem namens de Fietsersbond Maastricht en Heuvelland).
Daaruit is de campagne #Samenopweg voortgekomen, kijk daarvoor op: https://www.limburgcycling.com/actueel/samenopweg-campagne-van-start/pagina/2/

Zuid-Limburg Bereikbaar

Visit Zuid-Limburg (de vroegere VVV)

Digitale werkgroepen

Het een en ander heeft al geresulteerd in het rapport “Verantwoord op Weg” met veel aanbevelingen van gedragsbeïnvloeding tot het in het weekend afsluiten van bepaalde wegen voor motoren bijvoorbeeld. Ook strengere handhaving is een veel gehoorde oplossingsrichting.

Daarnaast wordt er nagedacht over een betere spreiding van met name het fietsverkeer. Dat wil men bereiken door een aantal fietsroutes buiten de drukke gebieden van het Heuvelland meer onder de aandacht te brengen.
Dit is een voorbeeld van zo’n route voor racefietsers die graag in Zuid-Limburg willen klimmen en die buiten het Heuvelland loopt:
https://www.routeyou.com/nl-nl/route/view/4651977/racefietsroute/zuidlus-ons-toertocht

Maar ook door het uitbreiden van de infrastructuur wil men een betere spreiding bereiken.
Dat komt voor fietsers neer op het aanleggen van meer vrijliggende fietspaden maar ook op het uitbreiden van het Fietsknooppuntennetwerk in Zuid-Limburg. Het is namelijk gebleken dat met name fietstoeristen die hier onbekend zijn “blindelings” vertrouwen op dit bewegwijzeringssysteem. Een uitbreiding daarvan brengt dus vanzelf een betere spreiding met zich mee.

Hopelijk gaan al die genoemde maatregelen uiteindelijk leiden tot een situatie waarin – zonder sarcasme – geldt: “Zuid-Limburg, je zal er maar wonen”.

Raymond Oostwegel
Augustus 2021