Hoe krijg ik mijn kinderen op de fiets?

 

We weten allemaal dat er een grote bewegingsarmoede heerst onder de schoolgaande jeugd. Recreatief fietsen is daar een goede remedie tegen, maar hoe krijg je kinderen zover? Hier volgen een paar suggesties uit eigen ervaring:

Fietstochtjes maken via het Knooppuntensysteem heeft iets van een puzzeltocht, jonge kinderen vinden het onderweg zoeken naar de knooppunten meestal erg leuk. Bovendien zijn het verkeersarme, dus voor kinderen veilige, routes. Kijk voor uitleg over het Knooppuntensysteem elders op deze weblog (onder juni 2008).

Een andere methode om kinderen in de vrije tijd op de fiets te krijgen is het kiezen van een aangenaam doel van het fietstochtje. Wat bij mijn eigen kinderen altijd werkte was een ijssalon of leuk terrasje als pauzeplek.

 

 

Op vakantie in Frankrijk vonden ze het een hele prestatie om een colletje op te fietsen. Ook op kleine colletjes staat in Frankrijk vaak een bord op de top met de naam van de “Col” en de hoogte en dan lijkt het al heel wat. Een voordeel van zo’n tocht was de terugweg, die ging dan meestal bergafwaarts. Dat is bij fietsen een voordeel, bij wandelen meestal niet. Fietsen heeft nog een ander voordeeltje boven wandelen: ouders kunnen hun kind als het eens even moeilijk gaat een handje duwen, dat helpt enorm en meestal willen ze al snel weer helemaal zelf fietsen.

Als je hen op een landkaart toont wat er gefietst gaat worden en de pauzeplek of het einddoel vallen in de smaak, dan zijn ze meestal al voldoende gemotiveerd. Ook kinderen enige kennis van kaartlezen bijbrengen is in dit TomTom-tijdperk nooit weg. Als je een keer geen navigatiesysteem ter beschikking hebt is een goed oriëntatievermogen onmisbaar. Bovendien vinden kinderen het best leuk wat aardrijkskundige kennis in de praktijk te brengen.

Kortom, met wat creativiteit zijn kinderen tijdens weekenden en vakanties best wel te motiveren voor een korte of langere fietstocht. Laat hen zelf over de afstand ook meebeslissen, dan wordt het al veel minder als “moeten” ervaren.

Kijk voor ideeën maar eens op mijn website (klik daarvoor hier). De routes nummer 18, 23, 41 en 42 (of gedeeltes ervan) zijn voor het fietsen met kinderen heel geschikt. En voor de wat meer getrainden route no. 37 en als dagtochten de nrs. 5, 36 en 40.

Van de meeste routes zijn GPS-tracks beschikbaar (voor bezitters van een fiets- of wandelnavigatieapparaatje). Ook zijn ze vaak uitgezet via het Knooppuntensysteem, behalve het feit dat kinderen dit leuk vinden, heeft het nog een ander voordeel: de route kan qua lengte helemaal aangepast worden aan de conditie (en de zin) van de kinderen, ook nog onderweg tijdens de tocht, omdat bij elk knooppunt een overzichtskaart staat. Zie voor meer uitleg mijn vorige weblog van juli 2008.

Als kinderen recreatief fietsen leuk gaan vinden, heeft dat niet alleen voordelen voor hun gezondheid. Later horen dan ook trektochten per fiets tot de reismogelijkheden en misschien gaan ze daardoor ook nu al met minder tegenzin op de fiets naar school.

Kijk voor goede tips om kinderen, ook in het dagelijkse leven, meer aan het fietsen te krijgen op: www.rovl.nl, www.veiligverkeernederland.nl en www.fietsersbond.nl (bijvoorbeeld op deze laatste site onder “Dossiers” en dan bij “Jeugd, school en fietsen”).

 

 

Raymond Oostwegel, augustus 2008