ALS Fietsdag Limburg 2017

 

Net als in de jaren 2009 en 2010 (zie daarvoor mijn eerdere weblogs) wil ik op deze plaats graag aandacht besteden aan een fietsdag op 7 mei a.s. waarvan de opbrengst geheel ten goede komt aan de Stichting A.L.S. Deze landelijke stichting financiert wetenschappelijk onderzoek naar de dodelijke spierziekte A.L.S. waarvoor nog geen medicijn of behandeling bestaat.

 

De ALS Fietsdag Limburg wordt gehouden in de fusiegemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen (ONS). Na de fusie zal de nieuwe gemeente “Beekdaelen” gaan heten. Die naam is heel toepasselijk want in dit gebied liggen veel beekdalen, waar in afgedaald maar ook uit geklommen moet worden.

Er zijn drie mogelijke lussen te fietsen:

een familie- en sponsorentocht van ca. 40 km

en twee meer sportieve lussen van resp. ca. 39 en 53 km.

De twee sportieve lussen samen leveren bijna 700 te beklimmen hoogtemeters op over een afstand van dik 90 km. Dus voor de sportieve fietsers een mooie uitdaging.

Ik heb meegewerkt aan het ontwerpen van de routes, die alle drie met pijlen in verschillende kleuren worden gemarkeerd.

Het inschrijfgeld bedraagt slechts € 10,00 en dit bedrag komt geheel ten goede aan dit heel mooie doel, want de organisatie werkt uitsluitend met vrijwilligers.

 

Alle informatie is te vinden op: www.vvvzuidlimburg.nl/omgeving/plaatsen/als-fietsdag-limburg/

 

De organisatie hoopt van harte op je deelname onder het motto:
“TRAP ALS DE WERELD UIT !”.

 

 

Raymond Oostwegel

April 2017

 

Naschrift:

De tochten zijn inmiddels verreden. Aan de toertocht van 92 km hebben 480 fietsers meegedaan en aan de “Fietstocht leer ONS kennen” is door meer dan 100 fietsers deelgenomen.

Voor een eerste jaar is dit een heel mooi succes, met dank aan alle vrijwilligers die aan dit succes hebben bijgedragen.

Ook het weer heeft meegeholpen: droog, niet te warm en later op de dag een lekker zonnetje.

 

De totale opbrengst van deze ALS Fietsdag Limburg (waar het uiteindelijk om ging) bedraagt iets meer dan € 20.000,00 een fantastisch resultaat!