Rondje Pontje naar het Noorden

 

Dit is een vrijwel vlakke route langs het Zuid-Limburgse en Belgische Fietsknooppuntennetwerk en heeft  een lengte van ca. 30 km.

Onderweg zijn de volgende attracties het vermelden waard: de oversteek met het pontje van Geulle naar Uikhoven, het passeren van de nieuwe plas met veel watervogels ten zuiden van het Belgische gehucht Hebricht, de grootschalige Maaswerken en het mooie fietspad langs de Zuid-Willemsvaart door het natuurgebied “De Hochter Bampt”.

 

          Routebeschrijving

 

Start- en finishplaats: Het Fietsknooppunt 1 aan de voet van de Sint Servaasbrug (aan de Maastrichtse kant).

 

1.  Start: Steek de oude Maasbrug over richting Wyck en sla aan de overkant meteen linksaf de Oeverwal op.

 

2.   Volg deze en ga daarna onder het viaduct door richting het noorden.

 

3.   Ga op de splitsing aan het einde even naar links en sla meteen rechtsaf de (drukke) Franciscus Romanusweg op.

 

4.   Blijf deze weg volgen tot de verkeerslichten en sla hier linksaf onder het viaduct door.

 

5.   Blijf de weg parallel aan de Maas volgen richting Borgharen. Kies op een rotonde schuin links de richting naar Borgharen.

 

6.   U rijdt nu over de “Sluis Limmel” op de knooppuntenroute, volg deze via Borgharen en Itteren naar Knooppunt 14 (voorbij Bunde).

 

7.   Vanaf Knooppunt 14 volgt U de bordjes naar Knooppunt 15 (bij Brommelen).

 

8.   Ga van daar naar Knooppunt 16 en vervolgens naar Knooppunt 17 (in Geulle aan de Maas).

 

9.   Volg nu de bordjes richting Knooppunt 45 en 52.

 

10.  Sla even verder linksaf richting Knooppunt 52  en volg het voetpad naar het PONTJE.

 

N.B.: Het nieuwe veerpontje tussen Geulle en Uikhoven kan tijdelijk uit de vaart zijn als de waterstand in de Maas te laag is!
Bel voor de laatste informatie: + 32 89 76 98 88.

 

11.  Steek met het pontje de Maas over. Aan de overkant ligt bij Knooppunt 52 een leuke plek om te pauzeren.

 

12.  Volg aan de Belgische kant van de Maas in zuidelijke richting de borden naar Knooppunt 53 (voorbij Uikhoven).

 

13.  Vervolgens volgt U de borden richting Knooppunt 10 (langs de Maas bij Smeermaas).

 

14.  Nu volgt U via de Bosscherweg en de Boschstraat de bordjes naar het start- en eindpunt: het Knooppunt 1 bij de Sint Servaasbrug.

 

 

          Samenvatting van de te volgen Knooppunten (de onderstreepte nummers liggen in België en zijn daar aangegeven op blauwe borden):

 

 

 

           1 (via Borgharen en Itteren) -> 14 -> 15 -> 16 -> 17 -> PONTJE ->  52 -> 53 -> 10 -> 1

 

 

 

TIP: Schrijf bovenstaande nummers op een pleister of sticker en plak die op Uw stuur, dan hebt U onderweg nauwelijks nog een kaart of routebeschrijving nodig.

 

Veel fiets-, vaar- en terrasplezier gewenst.

 

Raymond Oostwegel, mei 2012