LANGS EEN OUDE MIJN NAAR EEN BELGISCH HOTELLETJE IN EEN OASE VAN RUST

      BELANGRIJKE MEDEDELING: Dit hotel-restaurant is helaas tijdelijk GESLOTEN en staat te koop.

Ook zonder verblijf in dit hotelletje is het een mooie fietstocht, die ook in één dag goed te doen is.

[ Licht geaccidenteerde route. Op de heenreis liggen één korte (0,6 km) en twee langere hellingen (1,5 en 1,2 km), afstand ca. 28 km;
 
op de terugreis ligt één lange helling (1,4 km) en één kortere (0,8 km), die afstand bedraagt ook ca. 28 km, dus totaal heen en terug is 56 km. ]

Deze afstanden zijn bewust beperkt gehouden, zodat U ook vanuit andere plaatsen in de regio per fiets naar het vertrekpunt kunt gaan.
Dat kan o.a. via het Zuid-Limburgse Fietsknooopuntennetwerk, omdat het vertrekpunt daarvan deel uit maakt.

STARTPUNT is Knooppunt 5 van het Knooppuntennetwerk Zuid-Limburg.

Dit ligt achter de windmolen tussen Gronsveld en Maastricht (Rijksweg 90).

Voor automobilisten is er een gratis parkeermogelijkheid bij de aan de overzijde gelegen school "De Perroen" (na ca. 200 m. langs de Rijksweg in de richting van Maastricht).
Een gratis parkeerplek met horeca vind je bij eetcafé en speeltuin “De Dwaze Herder”. Die ligt, ca. 1km via de Rijksweg richting Gronsveld, voorbij de rotonde en het tankstation (iedere dag geopend).

Treinreizigers kunnen het station Maastricht Centraal naar links verlaten en over de overweg via Knooppunt 79 (bij de Koepelkerk) en Knooppunt 6 naar Knooppunt 5 fietsen (je hoeft hiervoor alleen maar de groene Knooppuntbordjes in de richting van het volgende Knooppunt te volgen).

Routebeschrijving :

1. Vertrek bij Knooppunt 5 in zuidelijke richting en volg de bordjes richting Knooppunt (=KP) 73.

2. Volg daarna de bordjes naar de KP 74 en KP 78.

3. Ga hier rechtdoor richting KP 100.

4. Ga op de kruising in Mesch bij KP 100 rechtdoor (dat is 1 x richting KP 431) en volg de doorgaande weg (=rechts over het bruggetje en op de splitsing links).

5. Sla voorbij Mesch op een driesprong met kruisbeeld linksaf en volg nu, na het passeren van twee dikke palen, de bordjes richting KP 422.

6. Na een scholencomplex gaat deze route linksaf, verlaat de route naar KP 422 op de eerstvolgende kruising en sla schuin rechtsaf (=“Weersterweg”).

7. Sla in Warsage op de rotonde rechtsaf en ga op de doorgaande weg een klein stuk rechtsaf.

8. Sla de eerste weg links in (richting Bombaye).

9. Blijf de weg door Bombaye omhoog volgen (“Rue du Tilleul”) en volg de bocht naar rechts.

10. Ga op de T-splitsing naar links en omhoog.

11. Steek de drukke weg over en volg aan de overkant de weg richting Dalhem.

12. Ga beneden in Dalhem op de rotonde rechtdoor en volg deze weg.

13. Sla op de minirotonde linksaf (richting Barchon) en volg deze weg tot buiten Dalhem.

14. Sla vanaf deze weg linksaf richting Trembleur (en Blegny-Mine).

15. Volg na een lange klim door Feneur boven op een 6-sprong de doorgaande weg naar links richting Blegny-Mine.

16. Sla op de rotonde rechtsaf en volg de weg langs de oude kolenmijn van Blegny.

Breng eventueel een bezoek aan deze originele steenkoolmijn en daal onder begeleiding van oud-mijnwerkers 60 m. af naar een echte steenkolenpijler. Kijk voor meer informatie en openingstijden op: www.blegnymine.be. Op het mijnterrein is ook een cafetaria met terras.

17. Blijf de doorgaande weg volgen tot in Blegny.

18. Ga op de rotonde schuin links langs de kerk (richting Bolland).

19. Ga rechtdoor via de “Rue Julien Ghuysen” verder omhoog.

20. Ga op de T-splitsing links en volg de weg die later afdaalt tot in Bolland.

21. Draai op de kruising scherp naar rechts en volg deze weg steeds rechtdoor (eerst “Route des Vergers”, daarna richting Heuseux).

21. Na ca. 2 km bereikt U de inrit van Hotel “Barbothez” en Restaurant “La Source”.

      (Het laatste stuk van deze inrit is onverhard, dus is het veiliger om af te stappen).

Ga voor reserveringen en informatie over dit Hotel en Restaurant naar: www.barbothez.be of www.la-source.be

BELANGRIJKE MEDEDELING: Dit hotel-restaurant is helaas tijdelijk GESLOTEN en staat te koop.

 

TERUGWEG:

1. Verlaat de oprit van “La Source” en “Le Barbothez” naar links.

2. Blijf de weg naar Bolland volgen en ga hier weer scherp links terug omhoog richting Blegny.

3. Na het verlaten van Bolland slaat U, bijna boven, op de T-splitsing rechtsaf (richting “Le Domaine des Prés Fleuris”).

4. Sla beneden op de kruising rechtsaf en volg deze weg via een korte helling omhoog tot de T-splitsing met een doorgaande weg.

5. Ga hier links, nu volgt een lange afdaling naar Mortier.

6. Ga in Mortier vóór de doodlopende straat naar rechts (richting Blegny).

7. Ga op de kruising rechtdoor (niet naar Blegny) en daal via de “Trix du vieux mayeur” steeds rechtdoor af tot in Chenestre (lange mooie afdaling!).

8. Ga helemaal beneden na de brug over de Berwinne op de T-splitsing rechtsaf.

9. Blijf deze weg steeds rechtdoor volgen en steek een drukke doorgaande weg over (richting Val Dieu).

10. Neem nu de eerste weg links omhoog (richting Warsage).

11. Sla in Warsage op de doorgaande weg rechtsaf en sla meteen daarna tegenover de kerk weer linksaf.

12. Ga op de rotonde eerst rechts en dan links richting “Fouron le Comte”.

13. Ga in ’s-Gravenvoeren op de kruising rechtdoor en sla beneden in het dorp linksaf.

14. Volg nu de bordjes naar KP 100 (als verderop een bord rechtsaf wijst, moet U pas voorbij dat bord rechtsaf slaan).

15. Volg vanaf KP 100 in Mesch weer KP 78 en ga via KP 74 en KP 73 weer terug naar KP 5.

Hierbij ligt de Torenmolen van Gronsveld, het start- en eindpunt van deze route.

Veel fietsplezier gewenst!

Raymond Oostwegel, oktober 2008 en aangepast maart 2012